Energetické audity a poradenstvo

Sme certifikovaným audítorom zapísaným v zozname energetických audítorov vedenom na Ministerstve hospodárstva SR. Orientujeme sa na energetické audity a poradenstvo pre podniky v priemysle a službách. Energetický audit je nástroj na dosiahnutie významných úspor v spotrebe energie a prevádzkových nákladov spoločnosti. Energetický audit obsahuje:

  • popis a analýzu súčasného stavu vo využívaní energií
  • identifikáciu rezerv a návrh opatrení
  • komplexné ekonomické a ekologické vyhodnotenie navrhnutých opatrení
  • doporučene pre zákazníka.

Problematiku energetických auditov upravuje v súčasnosti zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti. Upozorňujeme na zákonnú povinnosť všetkých veľkých podnikov (viac ako 250 zamestnancov, alebo ročný obrat vyšší ako 50 mil. EUR, resp. ročná súvaha nad 43 mil. EUR) mať vypracovaný energetický audit každé 4 roky. Prvýkrát vznikla táto povinnosť k 5.12.2015.