Úvod

Vývoj a výroba špecializovaného hardware

Flexibilná malosériová a kusová výroba menej tradičného hardware a zákazkových riešení, ktoré nemajú v portfoliu veľkí výrobcovia. Našou špecialitou sú manažovateľné routre na báze platformy Mikrotik určené pre profesionálne sieťové riešenia strednej veľkosti, firemné riešenia, záložné dátové spojenia a podobne.

(viac...)

Internet po netradičných médiách

Power Line Communication (PLC) technológia umožňujúca prenos dát po energetických vedeniach (230 V, 22 kV),  koaxiálnych kábloch, vedeniach obecných rozhlasov rýchlosťou až 80Mbps.

Komplexná ponuka telekomunikačných sietí. Predaj komponentov.

(viac...)

Energetické audity a poradenstvo

Certifikovaný audítor zapísaný v zozname energetických audítorov. Komplexné posúdenie energetickej efektívnosti podnikov v priemysle a službách vrátane návrhu opatrení pre zníženie energetickej náročnosti. Upozorňujeme na zákonnú povinnosť všetkých veľkých podnikov (viac ako 250 zamestnancov, alebo ročný obrat vyšší ako 50 mil. EUR, resp. ročná súvaha nad 43 mil. EUR) mať vypracovaný energetický audit každé 4 roky. Prvýkrát vznikla táto povinnosť k 5.12.2015.

(viac...)

Predaj prístrojov, hardvérových asoftvérových riešení

Pre klientov v B2B segmente realizujeme obchodné transakcie týkajúce sa typicky nákupu a predaja technologických prístrojov, prípadne ucelených hardvérových a softvérových riešení, ktoré vyžadujú špecifické projektové prístupy a adaptáciu.

(viac...)