LED osvetlenie

Verejné osvetlenie miest a obcí

Originálny, patentovo chránený systém českej spoločnosti JD ROZHLASY s.r.o. (www.ledeos.cz), ktorý spĺňa všetky požadované normy vrátane krytia IP 65, certifikovaný pre celú EÚ. Od konkurencie sa odlišuje vlastnou konštrukciou svietidiel a najlepším pomerom cena kvalita.

- štandardné svietidlá pre osvetlenie ciest, ulíc, chodníkov a prechodov pre chodcov
- okrasné a historické svietidlá pre osvetlenie parkov, námestí a peších zón
- reflektory a svetlomety pre nasvietenie významných budov, kostolov a pamätníkov
- komplexné diaľkové riadenie verejného osvetlenia

(viac...)

Interiérové osvetlenie spoločných priestorov

LEDEOS® – P je originálny systém českej spoločnosti JD ROZHLASY s.r.o. (www.ledeos.cz) určený pre ekonomické, spoľahlivé a efektívne osvetlenie spoločných priestorov v obytných a verejných budovách. Umožňuje inštaláciu do všetkých typov objektov bez nutnosti inštalácie nových káblových rozvodov. LED svetelné zdroje je možné nainštalovať do väčšiny existujúcich svietidiel.
Systém spĺňa všetky požiadavky pre núdzové osvetlenie. Vzhľadom na veľmi nízku spotrebu môže súčasne slúžiť ako plnohodnotné náhradné osvetlenie počas doby niekoľkých hodín.
LEDEOS® – P sa skladá z rozvádzača, svetelných zdrojov, ovládania a voliteľných doplnkov. Rozvádzač obsahuje zdroj elektrickej energie, riadiace prvky, zdroj prúdu pre LED svetelné zdroje a pomocné obvody.

Výhody LEDEOS®- P

- vysoké úspory nákladov na el. energiu
- životnosť viac ako 30 rokov*
- minimálne náklady na údržbu
- vysoká spoľahlivosť
- spĺňa funkciu náhradného osvetlenia
- možnosť napájania z fotovoltaických článkov
- možnosť voľby prevádzkových režimov
- okamžitý nábeh osvetlenia
- mäkký štart a dobeh
- široká variabilita systému
- nízke obstarávacie náklady
- jednoduchá inštalácia
- 5-ročná záruka na komponenty
- zapojenie bez elektrolytických kondenzátorov

(viac...)