Obchod

City ONLINE, s.r.o. má bohaté obchodné skúsenosti, vrátane zahraničných obchodných transakcií.

Pre klientov v B2B segmente realizujeme obchodné operácie týkajúce sa nákupu a predaja technologických prístrojov, prípadne ucelených hardvérových a softvérových riešení, ktoré vyžadujú špecifické projektové prístupy a adaptáciu. V tomto smere sme schopní prispieť finančnými nástrojmi, školeniami, expertnými posudkami, prispôsobením obchodného prípadu špecifickým zmluvným podmienkam, podmienkam dodania a podobne.

Technológie, s ktorými obchodujeme sú typicky z oblastí:

  • IT zariadenia
  • Telekomunikačné zariadenia
  • Optické a fotografické prístroje a zariadenia
  • Testovacie a meracie zariadenia
  • Softvér a diela, ktoré sú výsledkom programovania