Internet po netradičných médiách

Technológia

Na prenos dát používame technológiu Power Line Communication (PLC). Ide o technológiu pôvodne určenú na prenos dát po energetických vedeniach (230 V alebo 22 kV). Pokiaľ v  riešeniach využívame iné prenosové médiá, napríklad na koaxiálne káble, používame hardvérovo modifikované PLC zariadenia, označované PLC cable.

V našich riešeniach používame výlučne telekomunikačné zariadenia od renomovaných výrobcov (Corinex, Teleste). Potrebné hardvérové úpravy a niektoré pasívne prvky (filtre, dátové injekčné body, bypassy nepriechodných bodov siete) sú našim know-how.

Poskytujme komplexné riešenie, ktoré sa skladá z návrhu siete, dodávky hardware a software, oživenia siete a technickej podpory. Našimi zákazníkmi sú poskytovatelia internetu, telekomunikační operátori, operátori káblovej televízie, obce a pod. V prípade, že  majiteľ siete, napríklad obec, má záujem nielen o technické riešenie, ale tiež  o prevádzku siete, vieme poskytnúť súčinnosť v spolupráci s regionálnymi alebo celoštátnymi partnerskými telekomunikačnými spoločnosťami.

(viac...)

Zariadenia

(viac...)